Polecane projektory

Oferowane przez ScreenSim.Net rozwiązania  do wizualizacji nie posiadają ograniczeń w postaci konieczności stosowania tylko jednego lub w najlepszym wypadku kilku modeli projektorów jednego producenta. Dzięki temu klienci ScreenSim.Net mają możliwość dostępu do niezwykle dynamicznie zmieniającego się rynku projektorów,  nieustannie wyposażanych w nowe, coraz bardziej zaawansowane funkcje.

Należy zaznaczyć, iż nie każdy dostępny na rynku projektor może być stosowany  w wymagających możliwości pracy w czasie rzeczywistym oraz bardzo długiego cyklu pracy pomiędzy kolejnymi przeglądami serwisowymi systemach symulacji.

Systemy wizualizacji stawiają projektorom niezwykle restrykcyjne  wymagania dotyczące bardzo krótkiego czasu opóźnienia, wysokiej rozdzielczości oraz ekstremalnie wysokiego kontrastu. Nie ma obecnie na rynku projektora spełniającego  wszystkie wspomniane cechy jednocześnie, dlatego w praktyce sięga się po rozwiązania stanowiące rozsądny kompromis pomiędzy wymaganiami  a możliwościami rynkowymi. Przy wyborze projektora do systemu wizualizacji trzeba wziąć również pod uwagę  wymagania dotyczące takich parametrów technicznych jak odpowiednio wysoka jasność, ciężar oraz wymiary urządzenia. Nie bez znaczenia jest również trwałość, a także czynnik ekonomiczny.

Będąc świadomym złożoności czynników decydujących o wyborze optymalnego projektora dla danych warunków symulacji zespół ScreenSim.Net stworzył zestawienie obejmujące  kilka modeli projektorów różnych producentów, o rozdzielczościach od  minimalnej 1400 x 1050 do powszechnie stosowanej 1920 x 1200. Wybór projektora ze wspomnianego zestawienia gwarantuje stworzenie perfekcyjnego systemu wizualizacji dla danych warunków symulacji przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymagań klienta.