System sterowania

nDESIGNER

Oprogramowanie do wspomagania projektowania  systemów wizualizacji  Zaprojektowanie doskonałego systemu wizualizacji jest zadaniem niełatwym i wymaga  uwzględnienia  wielu czynników. Projektowanie wspomagane komputerowo

Receptą ScreenSim.Net na sprostanie niezwykle wysokim i złożonym wymaganiom projektowym przy tworzeniu systemu wizualizacji jest użycie programu nDesigner  firmy 3D perception. Opracowany przez inżynierów posiadających  ogromną  wiedzą i doświadczenie w dziedzinie symulacji nDesigner, umożliwia zaprojektowanie i analizę systemu wizualizacji dobranego dla dowolnych warunków symulacji – istniejących lub będących dopiero w fazie koncepcji, niezależnie od   układu i kształtu pomieszczenia, kokpitu itp.

Analiza: ekranu, projekcji, wykrywania kolizji oraz ostrości, a także  możliwość automatycznego generowania przewidywanego efektu końcowego wizualizacji to tylko niektóre, spośród bogatego zestawu funkcji  programu nDesigner.

nDesigner w realizowanym procesie obliczeniowym  wykorzystuje bardzo wiele zmiennych, obejmujących swym zakresem m.in.:  wielkości optyczne, punkty lokalizacji oczu obserwatora a także rodzaj powierzchni ekranu. Końcowym rezultatem procesu obliczeniowego są przedstawiane w postaci graficznej precyzyjne dane dotyczące poziomu luminancji, rozdzielczości oraz zakresu widoczności.

Narzędzie programowe, którym jest nDesigner, znacząco przyczynia się do ułatwienia i przyspieszenia procesu tworzenia profesjonalnych  systemów wizualizacji – od fazy koncepcji, poprzez proces projektowania do momentu końcowej  realizacji.